Законодательство

 

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ
  Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)
 2.  
 3. Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
  НКЦПФР; Рішення від 26.02.2013 № 247
  Зареєстровано: Мін'юст України від 21.03.2013 № 460/22992
 4. Про внесення змін до Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів
  НКЦПФР; Рішення від 19.02.2013 № 199
  Зареєстровано: Мін'юст України від 06.03.2013 № 376/22908
 5. Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
  НКЦПФР; Рішення, Вимоги від 12.02.2013 № 160
  Зареєстровано: Мін'юст України від 11.03.2013 № 386/22918
 6. Про затвердження Положення про рекламу цінних паперів та фондового ринку
  НКЦПФР; Рішення, Положення, Форма типового документа, Заява від 22.01.2013 № 63
  Зареєстровано: Мін'юст України від 12.02.2013 № 247/22779
 7. Про затвердження Змін до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку
  НКЦПФР; Рішення від 22.01.2013 № 61
  Зареєстровано: Мін'юст України від 07.02.2013 № 231/22763
 8. Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
  НКЦПФР; Рішення, Положення від 09.01.2013 № 1
  Зареєстровано: Мін'юст України від 22.01.2013 № 171/22703
 9. Про врегулювання питання обслуговування операцій з цінними паперами іноземних емітентів у Національній депозитарній системі України
  НКЦПФР; Рішення від 27.12.2012 № 1903
  Зареєстровано: Мін'юст України від 05.03.2013 № 355/22887
 10. Про затвердження Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку
  НКЦПФР; Рішення, Положення, Форма типового документа, Заява, Довідка, Свідоцтво від 27.12.2012 № 1925
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.01.2013 № 182/22714
 11. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку
  НКЦПФР; Рішення від 25.12.2012 № 1852
  Зареєстровано: Мін'юст України від 21.01.2013 № 137/22669
 12. Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
  НКЦПФР; Рішення від 25.12.2012 № 1851
  Зареєстровано: Мін'юст України від 21.01.2013 № 150/22682
 13. Про затвердження Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення
  НКЦПФР; Рішення, Порядок від 25.12.2012 № 1853
  Зареєстровано: Мін'юст України від 22.01.2013 № 159/22691
 14. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
  НКЦПФР; Рішення від 18.12.2012 № 1810
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.12.2012 № 2162/22474
 15. Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій
  НКЦПФР; Рішення, Правила від 11.12.2012 № 1766
  Зареєстровано: Мін'юст України від 02.01.2013 № 9/22541
 16. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
  НКЦПФР; Рішення від 04.12.2012 № 1743
  Зареєстровано: Мін'юст України від 26.12.2012 № 2177/22489
 17. Про затвердження Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України
  НКЦПФР; Рішення, Порядок, Заява, Довідка, Форма типового документа від 06.11.2012 № 1583
  Зареєстровано: Мін'юст України від 28.11.2012 № 1999/22311
 18. Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
  НКЦПФР; Рішення, Свідоцтво, Форма типового документа, Заява, Картка, Інформація, Порядок від 25.10.2012 № 1519
  Зареєстровано: Мін'юст України від 28.12.2012 № 2213/22525
 19. Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій
  НКЦПФР; Рішення, Правила від 16.10.2012 № 1470
  Зареєстровано: Мін'юст України від 05.11.2012 № 1855/22167
 20. Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
  НКЦПФР; Рішення, Положення, Форма, Довідка, Перелік, Інформація від 02.10.2012 № 1343
  Зареєстровано: Мін'юст України від 19.10.2012 № 1764/22076
 21. Про затвердження Вимог до програмних продуктів на фондовому ринку
  НКЦПФР; Рішення, Вимоги від 02.10.2012 № 1342
  Зареєстровано: Мін'юст України від 19.10.2012 № 1760/22072
 22. Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери
  НКЦПФР; Рішення, Порядок, Доручення, Форма типового документа, Журнал, Акт, Запит від 04.09.2012 № 1179
  Зареєстровано: Мін'юст України від 24.09.2012 № 1644/21956
 23. Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку
  НКЦПФР; Рішення, Положення від 19.07.2012 № 996
  Зареєстровано: Мін'юст України від 20.09.2012 № 1628/21940
 24. Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
  НКЦПФР; Рішення, Порядок, Форма типового документа, Доручення, Журнал, Запит, Акт, Протокол від 19.07.2012 № 997
  Зареєстровано: Мін'юст України від 09.08.2012 № 1353/21665
 25. Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
  НКЦПФР; Рішення від 19.07.2012 № 999
  Зареєстровано: Мін'юст України від 08.08.2012 № 1350/21662
 26. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
  НКЦПФР; Рішення, Положення від 19.07.2012 № 995
  Зареєстровано: Мін'юст України від 08.08.2012 № 1346/21658
 27. Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб’єктами первинного фінансового моніторингу
  НКЦПФР; Рішення, Порядок від 19.07.2012 № 998
  Зареєстровано: Мін'юст України від 09.08.2012 № 1354/21666
 28. Про внесення змін до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів
  НКЦПФР; Рішення від 10.07.2012 № 952
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.07.2012 № 1251/21563
 29. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.05.2006 № 305
  НКЦПФР; Рішення від 10.07.2012 № 954
  Зареєстровано: Мін'юст України від 27.07.2012 № 1272/21584
 30. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 листопада 2010 року № 1780
  НКЦПФР; Рішення від 10.07.2012 № 953
  Зареєстровано: Мін'юст України від 27.07.2012 № 1271/21583
 31. Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
  НКЦПФР; Рішення від 03.07.2012 № 926
  Зареєстровано: Мін'юст України від 20.07.2012 № 1232/21544
 32. Про внесення змін до нормативно-правових актів щодо правил (умов) здійснення відповідних видів професійної діяльності на фондовому ринку стосовно надання професійним учасником фондового ринку інформації клієнту про фінансову послугу, яку він надає
  НКЦПФР; Рішення від 03.07.2012 № 923
  Зареєстровано: Мін'юст України від 19.07.2012 № 1214/21526
 33. Про внесення змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
  НКЦПФР; Рішення від 03.07.2012 № 925
  Зареєстровано: Мін'юст України від 12.07.2012 № 1172/21484
 34. Про затвердження Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління
  НКЦПФР; Рішення, Порядок, Заява, Форма типового документа від 13.03.2012 № 394
  Зареєстровано: Мін'юст України від 26.04.2012 № 635/20948
 35. Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду
  НКЦПФР; Рішення, Заява, Форма типового документа, Інформація від 26.01.2012 № 205
  Зареєстровано: Мін'юст України від 30.03.2012 № 481/20794
 36. Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстр у інститутів спільного інвестування
  НКЦПФР; Рішення, Інформація, Форма типового документа від 26.01.2012 № 208
  Зареєстровано: Мін'юст України від 14.02.2012 № 223/20536
 37. Про внесення зміни до Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів
  НКЦПФР; Рішення від 26.01.2012 № 207
  Зареєстровано: Мін'юст України від 14.02.2012 № 222/20535
 38. Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду
  НКЦПФР; Рішення від 26.01.2012 № 206
  Зареєстровано: Мін'юст України від 14.02.2012 № 221/20534
 39. Про затвердження Змін до Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні
  НКЦПФР; Рішення від 12.01.2012 № 3
  Зареєстровано: Мін'юст України від 07.02.2012 № 182/20495
 40. Про внесення змін до нормативно-правових актів Комісії щодо надання особою згоди на обробку персональних даних
  НКЦПФР; Рішення від 12.01.2012 № 2
  Зареєстровано: Мін'юст України від 02.02.2012 № 164/20477
 41. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо статутного капіталу)
  НКЦПФР; Рішення від 12.01.2012 № 33
  Зареєстровано: Мін'юст України від 31.01.2012 № 158/20471